Favoritter

individuell 
gruppe 
supervisjon 
info 

Ingen favoritter lagt til

Du kan velge å lagre sider som favoritter ved å trykke på sterneikonet i øverste hjørne, og de vil bli tilgjengelige som hurtigvalg her.

Individuell veileding 0
Gruppeveiledning 0
Supervisjon 0
Informasjon 0
Rediger favoritter  

Om applikasjonen

Mobilapplikasjonen LIStig er et digitalt støtteverktøy for de som er involvert i spesialistutdanning av leger i klinikken. Målgruppen er fremfor alt veiledere, supervisører, gruppeveiledere og leger i spesialisering. Regionalt utdanningssenter (Regut) Helse Midt-Norge er forvaltningsansvarlig for mobilapplikasjonen LIStig.

Innovasjonsmidler fra Helse Midt-Norge RHF gjorde det mulig for Siri Ann Mauseth å gå fra idé til produktutvikling. Anders Kjøllesdal ved Nice Industridesign AS har vært med under hele utviklingsprosessen og designet applikasjonen. Miriam K. Gustafsson ved RegUt Midt har jobbet med
innhold og tekstutforming. I sluttfasen har
Headspin AS vært med og bidratt til ferdigstillelse av LIStig. I denne prosessen har det vært avgjørende at innhold i applikasjonen er i tråd med relevante lover og forskrifter.

Økonomiske midler fra Helse Midt-Norge RHF har vært avgjørende for gjennomføringen av dette prosjektet. Helsedirektoratet har gitt økonomisk bidrag. En stort takk til alle dere som har bidratt med gode og konstruktive innspill underveis.

 

Bytt rolle

Individuell veiledning
 
Gruppeveiledning
 
Supervisjon